Ο ρόλος του Lacan

Η ψυχανάλυση, η αρχαιότερη, ίσως, ψυχοθεραπευτική μέθοδος έχει ως στόχο την ανάδυση του υποκειμένου, του ατόμου δηλαδή απηλαγμένου από νευρώσεις που το ταλαιπωρούν. Με τη συμβολή του Jacques Lacan η ψυχανάλυση είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, που επιτρέπει στο άτομο να εκφράσει αυτό που στα αλήθεια επιθυμεί κι έτσι να το οδηγήσει στη ζωή.

Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για καθοδηγητική ή ανακριτική μέθοδο, όπως συχνά ακούγεται, αντίθετα μέσα στην αναλυτική διαδικασία, το άτομο είναι ελεύθερο να είναι αυτό που στα αλήθεια είναι. Με λίγα λόγια, η ψυχανάλυση είναι μια πορεία αναζήτησης και αποκάλυψης του υποκειμένου.