Μπορείτε να απαντήσετε ελεύθερα και ανώνυμα στα παρακάτω ερωτηματολόγια ψυχολογίας-ψυχοθεραπείας. Δε χρειάζεται να αφιερώσετε πάνω από λεπτό στις απαντήσεις.

Με τον καιρό θα ανανεώνονται με νέες ερωτήσεις και συνδυασμούς απαντήσεων.

*Τα ερωτηματολόγια ψυχολογίας-ψυχοθεραπείας στο site δεν αποτελούν μέρος διάγνωσης και δε θα δημοσιευτούν σε τρίτα μέρη