Η ψυχοδυναμική συμβουλευτική

Η συμβουλευτική βοηθάει το άτομο να αναπτύξει τις εσωτερικές του δυνάμεις και δυνατότητες.

Κατά τη διάρκεια της, στόχος είναι να κινητοποιηθούν όλες οι απευαισθητοποιημένες άμυνες και όλα τα ψυχικά δυναμικά που για οποιονδήποτε λόγο έχουν σταματήσει να είναι ενεργά στο ψυχισμό του ατόμου.

Με τη σωστή ανατοποθέτηση του ατόμου στο χώρο, το χρόνο και στη συναισθηματική του πραγματικότητα, είναι δυνατόν να επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση από την ένταση στην ηρεμία. Έτσι, προσφέρεται η αυτογνωσία και η αλλαγή θέσης απέναντι σε οποιοδήποτε πρόβλημα.

Μολονότι ξεκίνησε «άτυπα» από τότε που ξεκίνησαν και οι ανθρώπινες σχέσεις, εξελίχθηκε σε επιστήμη με σκοπό την ανάπτυξη της σε αποτελεσματική και ευεργετική για τον άνθρωπο. Η πρακτική της στηρίζεται στις επιστημονικές θεωρίες της ανθρώπινης προσωπικότητας και συμπεριφοράς.

Με ενδιαφέρει