Η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία

Η ψυχοθεραπεία όταν γίνεται από ειδικά εκπαιδευμένο επαγγελματία, μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση μιας σειράς προβλημάτων που απασχολούν καθημερινά τη ζωή μας. Η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία λοιπόν βασίζεται στην ψυχαναλυτική θεωρία και πράξη.

Η ψυχοθεραπεία έχει ως στόχο την ενίσχυση της ικανότητας του ατόμου να διαχειρίζεται αποτελεσματικά συναισθήματα και συγκρούσεις. Σε κάθε έναν από εμάς υπάρχουν ασυνείδητα και συνειδητά συγκρουσιακά φορτία και αντιφάσεις, που προκύπτουν από δυσκολίες του παρελθόντος και παρόντος και μας μπλοκάρουν να απολαύσουμε τη ζωή μας.

Ψυχοθεραπεία και συχνότητα συνεδριών

Η ψυχοθεραπεία με απλά λόγια βοηθάει το άτομο στο να προχωρήσει από τη δυσκολία και την αναστολή στην ανακούφιση και τη χαρά. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται συνήθως 1-2 φορές τη βδομάδα και η διάρκεια τους συνήθως 45΄.

Η συνολική διάρκεια μιας ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί με ακρίβεια από την αρχή, καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό -εκτός των άλλων- από το είδος του αιτήματος και τη δομή προσωπικότητας του θεραπευόμενου.

Από τη κλινική πράξη έχει αποδειχθεί ότι  η συχνότητα των συνεδριών αυξάνει και τη ψυχική ενεργοποίηση και αλλά και οδηγεί το άτομο σε πιο γρήγορη ανακούφιση ειδικά όταν τα αρχικά συμπτώματα είναι σε μεγάλη έξαρση. Η ψυχοδυναμική αυτή προσέγγιση είναι, όπως αποδεικνύετα μέσα από πολλαπλές μελέτες, έρευνες και κλινικές περιπτώσεις, ιδιαίτερα αποτελεσματική για την πλειοψηφία των ψυχιατρικών διαγνώσεων, όπως σχιζοφρένεια ( διαβάστε περισσότερα εδώ).

Ψυχοθεραπεία και επιτυχία

Βασική προϋπόθεση αποτελεί η επιθυμία του ατόμου για καλύτερη κατανόηση του εαυτού του.

Η μεταβίβαση, όπως ορίστηκε από τον Φρόυντ το 1912, είναι η ασυνείδητη ανάπτυξη συναισθημάτων, συμπεριφορών και στάσεων προς το πρόσωπο του θεραπευτή. Παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία.

Παραδειγματικά, κάποιος μπορεί να δει στο πρόσωπο του θεραπευτή έναν απορριπτικό πατέρα, μία υπερπροστατευτική μητέρα ή έναν πιθανώς ακαταμάχητο εραστή.

Τελικά, η επιθυμία του ατόμου είναι αυτή που θα οδηγήσει τα πράγματα σε λύση και ο θεραπευτής θα βοηθήσει ενταντικά στην ικανοποίηση της επιθυμίας του αυτής.

Με ενδιαφέρει