Μέσα στην ψυχαναλυτική διαδικασία συμβαίνει το φαινόμενο που είναι γνωστό ως μεταβίβαση – transfer.
Ο αναλυόμενος μεταβιβάζει στο πρόσωπο του ψυχαναλυτή όλες τις πολύπλοκες και συμπλεγμένες σχέσεις που έχει ζήσει στο παρελθόν του με σκοπό ζωντανεύοντάς τες στο παρόν να τις αναβιώσει και να βρει μια νέα ερμηνεία – μια νέα θέση.
Ο ψυχαναλυτής δεν έχει κανένα σκοπό να κατακρίνει ή να απορρίψει. Η θέση του είναι η θέση του Άλλου που ακούει και με συγκεκριμένες τοποθετήσεις βοηθάει, απλώς, το να καταλάβει το υποκείμενο αυτό που το ίδιο λέει. Ο ψυχαναλυτής της Λακανικής ψυχανάλυσης είναι ο καθρέφτης του υποκειμένου, ο ‘συν ένας’ που χρειάζεται σε μία σχέση.