Ψυχοδυναμική Θεραπεία

Ως εξειδικευμένος ψυχολόγος στη ψυχοδυναμική θεραπεία και ψυχανάλυση, είμαι διαθέσιμος να συζητήσουμε τα προβλήματα και ανησυχίες σας και με online θεραπεία μέσω Skype. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ και να επικοινωνήσετε μαζί μου – Παναγιώτης Πλουμίδης

Βασικές Αρχές στη Ψυχοδυναμική Θεραπεία

Στη ψυχοδυναμική θεραπεία, οι θεραπευτές βοηθούν τους ανθρώπους να ανασκοπήσουν τα συναισθήματα, τις σκέψεις, τις εμπειρίες πρώιμης ζωής και τις πεποιθήσεις, ώστε να αποκτήσουν εικόνα για τη ζωή τους και τα σημερινά τους προβλήματα, αλλά και να αξιολογήσουν τα πρότυπα που έχουν αναπτύξει με την πάροδο του χρόνου. Η αναγνώριση των επαναλαμβανόμενων μοτίβων βοηθά τους ανθρώπους να δουν τους τρόπους με τους οποίους αποφεύγουν τη δυσφορία ή αναπτύσσουν αμυντικούς μηχανισμούς ως μέθοδο αντιμετώπισης, ώστε να μπορούν να λάβουν μέτρα για να αλλάξουν αυτά τα πρότυπα.

Η θεραπευτική σχέση είναι κεντρική στην ψυχοδυναμική θεραπεία, καθώς μπορεί να αποδείξει τον τρόπο με τον οποίο ο πελάτης αλληλεπιδρά με τους φίλους και τους αγαπημένους του. Επιπλέον, η μεταβίβαση στη θεραπεία – η μεταφορά των συναισθημάτων κάποιου για έναν γονέα, για παράδειγμα, στον θεραπευτή – μπορεί επίσης να βοηθήσει να φωτιστεί ο τρόπος με τον οποίο οι σχέσεις πρώιμης ζωής επηρεάζουν ένα άτομο σήμερα. Αυτή η οικεία ματιά στις διαπροσωπικές σχέσεις μπορεί να βοηθήσει ένα άτομο να δει το ρόλο του στις σχέσεις σχέσης και να τον εξουσιοδοτήσει να μεταμορφώσει αυτή τη δυναμική.