Καλησπέρα σας
Μια ερωτική σχέση αφορά στο μοίρασμα και αυτό φυσικά εμπεριέχει και το οικονομικό.Δεν είναι παράλογο που σας ζητάει να μοιραστείτε τα έξοδα των διακοπών.Αυτό που είναι δύσκολο στη σχέση σας και πρέπει να το δουλέψετε είναι το γιατί τέτοια πρακτικά θέματα να σας οδηγούν σε τόσο ακραίες διαφωνίες.Πιθανόν να κρύβονται και πιο σοβαρά προβλήματα από το οικονομικό στη μεταξύ σας επικοινωνία.